จุดรับส่งรถ

จุดรับส่งรถบริการฟรี
1. ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ราคาพิเศษ เที่ยวละ 300 บาท

* สามารถรับส่งรถได้ตลอด 24 ชม.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาพนักงานเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น *
(ถ้านอกเหนือจากสองจุดนี้จะมีค่าส่งและรับกลับตามระยะทางจากสนามบินดอนเมือง)

หมายเหตุ กรณีเช่าเกินกว่า 4 วัน (วันที่ 5) อัตราค่าส่ง/รับรถจะลดลงตามอัตราระยะเวลาที่ลูกค้าเช่า และส่งฟรีทั้งหมดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกรณีเช่ารายเดือน