ประวัติความเป็นมา

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต
NM CAR RENTALNM CAR RENTAL เกิดจากตัวกระผมได้ต้องการที่จะเช่ารถ แล้วได้เข้าไปติดต่อสอบถามรถเช่าที่สนามบินแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเช่าได้ เนื่องจาก ตัวกระผมไม่มีบัตรเครดิต กระผมจึงได้ไปสอบถามจากผู้รู้ จึงได้ทราบว่าที่บริษัทรถเช่าต้องการบัตรเครดิตนั้น ก็เนื่องมาจาก คนที่จะสามารถทำบัตรเครดิตได้นั้นจะต้อง มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงสม่ำเสมอทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง ธนาคารจึงออกบัตรให้

แต่สำหรับตัวกระผมนั้นก็ทำงานในรัฐวิสาหกิจระดับชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่ง แต่ก็ไม่มีบัตรเครดิตแต่อย่างใด กระผมเลยมีความคิดที่ว่า คนที่ที่ไม่มีบัตรเครดิตนั้น ก็ใช่ว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งมีหลักฐานการแสดงตัวตนที่ชัดเจน ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอต่อการเช่ารถมาใช้งาน ทางกระผมจึงมีความคิดที่จะ เปิดร้านเช่ารถยนต์ขึ้นมา โดยในเวลาดังกล่าวทางกระผมได้พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถเช่า และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงอย่างท่วมท้น และเมื่อรวมกับ ความชอบทางด้านรถยนต์เป็นทุนเดิม กระผมจึงไม่มีความลังเลและหลังจากนั้นราวหกเดือน ร้านจึงได้เปิดทำการ

กระผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า อ่านข้อความที่กระผมได้เขียนด้านบนนี้ และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนใจโทรศัพท์ เข้ามาสอบถาม และอุดหุนนกิจการของพวกผม ถ้ามีข้อเสนอแนะหรือติชมประการใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Website การบริการหรือกระบวนการในการทำงานต่างๆ กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังเพื่อนำมาพัฒนา และร้านของพวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ขอกราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสครับ