โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ปี 2018
พิเศษสุดๆ จากปกติเงินมัดจำ 5,000 บาท ลดเหลือเพียง 3,000 บาท เท่านั้น!!
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบล่วงหน้า *

ต้อนรับหน้าร้อน
พิเศษสุดๆ จากปกติเงินมัดจำ 5,000 บาท ลดเหลือเพียง 3,000 บาท เท่านั้น!!
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเก่า “ไม่ต้องวางมัดจำทุกกรณี !!! “

และผู้ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท, ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ “ไม่ต้องวางมัดจำ”
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบล่วงหน้า